RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu w dniu 26 października 2012r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 26 października 2012 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.


P o r z ą d e k  o b r a d:


1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Elżbiety Boligłowy na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ochrony Środowiska Rolniczego.

4. Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr hab. Eleny Horskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie.

5. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. Krzysztofa Gondka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej.

6. Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Barbary Krzysztofik, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Zakładzie Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej w Instytucie Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych.

7. Powołanie składu senackich komisji.

8. Powołanie Konwentu Uczelni.

9. Informacja o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego za 9 miesięcy 2012 r.

10. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego dla kierunku Weterynaria.

11. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 28 września 2012 r.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                 Przewodniczący Senatu

                                                                          Prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 22.10.2012
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 22.10.2012
Dokument oglądany razy: 2 029