RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach w Uniwersytecie Rolniczym od 30 marca do 27 kwietnia 2012r.

 
 


ZMARLI

Prof. dr hab. Andrzej Felenczak – pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Dr Stanisława Zimnal – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt


UROCZYSTOŚCI

13 IV 2012 władze Uczelni uczestniczyły w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. Peterowi Bielikowi – rektorowi Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.

21 IV 2012 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Jan Pawełek uczestniczył w uroczystościach nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu profesorowi Pavlowi Vlasákowi z instytutu Hydrodynamiki Czeskiej Akademii Nauk i Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze.

24 IV 2012 JM Rektor uczestniczył w jubileuszu 20-lecia Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

SPOTKANIA

4 IV 2012 JM Rektor uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa Sejmików województw małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i śląskiego zorganizowanej w Dworku UR w Mydlnikach.

4 IV 2012 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. Krystyna Koziec wzięła udział w posiedzeniu Małopolskiej Rady Innowacji.

5 IV 2012 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. Krystyna Koziec wzięła udział w posiedzeniu ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki.

10 IV 2012 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. Krystyna Koziec wzięła udział w posiedzeniu Zespołu ds. Opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

12 IV 2012 Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki prof. Tadeusz Juliszewski uczestniczył w posiedzeniu II Wydziału Polskiej Akademii Nauk.

17-18 IV 2012 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Zenon Pijanowski uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Rządu Turyngii dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

19 IV 2012 JM Rektor uczestniczył w posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

26 IV 2012 JM Rektor uczestniczył w walnym zebraniu Fundacji Panteon Narodowy.

INNE

31 III-4 IV 2012 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Zenon Pijanowski wziął udział w wyjeździe do Republiki Mołdawii w którym uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego. Celem wyjazdu było zawiązanie współpracy pomiędzy Regionem Małopolski a Mołdawią.

14 IV 2012 JM Rektor, Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Zenon Pijanowski oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. Włodzimierz Sady uczestniczyli w otwarciu XV Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej oraz Targów Ogrodniczych.
14 IV 2012 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. Włodzimierz Sady uczestniczyli w IV Małopolskim Konkursie Sygnalistyki Myśliwskiej „O Róg Zbramira” na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

14-15 IV 2012 Dziekan Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki prof. Tadeusz Juliszewski oraz prof. Norbert Marks wzięli udział w XIV Rajdzie studentów Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki, Wydziału Technologii Żywności oraz studentów z Hiszpanii i Niemiec (ERASMUS) na Turbacz.

16 IV 2012 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Zenon Pijanowski uczestniczył w spotkaniu Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego „Dni JP2 - edycja 2012”.

18 IV 2012 Rektorem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016 został wybrany prof. Włodzimierz Sady.19 IV 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. Włodzimierz Sady otworzył VI Targi Pracy UR.

20 IV 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. Włodzimierz Sady uczestniczył w Jubileuszu 5-lecia Chóru Męskiego Środowiska Akademickiego AGRICOLA przy UR
w Krakowie.

21 IV 2012 JM Rektor uczestniczył w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zorganizowanych w Nawojowej.

21-22 IV 2012 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Zenon Pijanowski uczestniczył w 76 Pielgrzymce Akademickiej na Jasną Górę w Częstochowie.

26 IV 2012 JM Rektor uczestniczył w konferencji prasowej dotyczącej Festiwalu Nauki.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 07.05.2012
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 07.05.2012
Dokument oglądany razy: 2 285