RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Informacja z przebiegu obrad Senatu  w dniu 27 kwietnia 2012 r.


Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: prof. dr hab. Andrzej Felenczak – pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz dr Stanisława Zimnal – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt.

Rektor wręczył listy gratulacyjne prof. Teresie Dąbkowskiej, której Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych i prof. Dorocie Ziębie-Przybylskiej, której Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk biologicznych oraz prof. Stanisławowi Brożkowi zatrudnionemu na stanowisku profesora zwyczajnego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o:
• zatrudnienie prof. dr hab. inż. Barbary Filipek-Mazur na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej,
• zatrudnienie prof. dr hab. inż. Stanisława Harasimowicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Zastosowań Matematyki,
• ponowne zatrudnienie prof. dr hab. inż. Stanisława Brożka na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego.

Senat nadał Złotą Odznakę „Za Wybitne Zasługi dla Uczelni”:
a. mgr inż. Wojciech Kozak,
b. dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz,
c. prof. dr hab. Jędrzej Krupiński,
d. państwo Alina i Jan Waga,
e. prof. dr hab. Bogdan Klepacki,
f. mgr inż. Stanisław Sennik,
g. dr inż. Kazimierz Szabla,
h. mgr inż. Witold Szozda,
i. prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik,
j. prof. dr hab. Jerzy Sobota,
k. dr hab. Krzysztof Świątek, prof. UWM,
l. mgr inż. Krzysztof Gawęcki,
m. mgr inż. Wojciech Kwaśnik.

Senat zatwierdził limity przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013.

Senat uchwalił Regulamin Studiów.

Senat zatwierdził sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego (bilans) za 2011 r.

Senat uchwalił plan rzeczowo-finansowy na 2012 r.

Senat powołał prof. dr hab. Krzysztofa Gawrońskiego na przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016.


                                           Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
                                           w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 27.04.2012
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 27.04.2012
Dokument oglądany razy: 1 390