RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu URw dniu 24 lutego 2012 r.

 


Rektor wręczył list gratulacyjny prof. Janowi Pysiowi, któremu Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych.
Poinformował, że otrzymał od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa podziękowanie dla prof. Kazimierza Wiecha za zaangażowanie i nieoceniony wkład w działalność edukacyjną dzieci i młodzieży z terenów wiejskich woj. Świętokrzyskiego.
Poinformował również o piśmie od proboszcza Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza Dionizego Jedynaka z podziękowaniem i słowami wdzięczności za pomoc w renowacji przestrzeni przy Kościele następujących osób: prof. Urszuli Litwin, dr hab. Piotra Murasa, prof. UR, dr hab. Edwarda Kunickiego, prof. UR, dr inż. Zofii Malinowskiej oraz studentce inż. Paulinie Chrapek – autorce obszernego projektu renowacji ogrodów.

Dziekan Wydziału Leśnego – prof. Stanisław Orzeł poinformował, że studentka III roku Wydziału Leśnego (specjalność Ochrona Zasobów Leśnych) – Anna Figura zdobyła trzy medale na Mistrzostwach Europy w narciarstwie wysokogórskim (złoty, srebrny i brązowy).

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o:
• zatrudnienie dr hab. Ewy Ptak na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt,
• zatrudnienie dr hab. Romana Aleksiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej,
• ponowne zatrudnienie prof. dr hab. inż. Józefa Sulińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Leśnej,
• przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. dr hab. Andrzeja Jaworskiego,
• nadanie odznaczeń państwowych i Medalu Komisji Edukacji Narodowej,
• przekształcenie w Instytucie Ekonomiczno-Społecznym Zakładu Socjologii i Rozwoju Wsi oraz Zakładu Rolnictwa Światowego i Doradztwa w Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa.

Senat zatwierdził terminarz wyborów i rozdział mandatów w organach kolegialnych Uczelni na kadencję 2012-2016.


Senat zalecił, by ze względu na sprawność funkcjonowania organów Uczelni, na funkcje prorektora, dziekana, prodziekana oraz wybieralnego członka organu kolegialnego wybierać te osoby, których bierne prawo wyborcze do końca kadencji 2012-2016 nie wygaśnie.

Senat pozytywnie zaopiniował prowizorium budżetowe Uczelni na rok 2012


                                                            Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
                                                            w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.02.2012
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 28.02.2012
Dokument oglądany razy: 1 234