RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu w dniu 24 lutego 2012r.

                                                                                                                          Kraków, 2012-02-20

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2012 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

P o r z ą d e k   o b r a d:


1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora
b) Dziekanów

3. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Ptak na stanowisku profesora nadzwyczajnego URw Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt.

4. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. Romana Aleksiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

5. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr hab. inż. Józefa Sulińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Leśnej.

6. Opinia w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

7. Opinia w sprawie wniosku o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych.

8. Opinia w sprawie przekształcenia w Instytucie Ekonomiczno-Społecznym Zakładu Socjologii i Rozwoju Wsi oraz Zakładu Rolnictwa Światowego i Doradztwa w Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa.

9. Zatwierdzenie terminarza wyborów kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni oraz rozdział mandatów w poszczególnych organach kolegialnych.

10. Opinia w sprawie prowizorium budżetowego na 2012 r.

11. Informacja o fundacjach i spółkach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

12. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 27 stycznia 2012 r.

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                                                     Przewodniczący Senatu


                                                                                                     Prof. dr hab. Janusz ŻmijaOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.02.2012
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 21.02.2012
Dokument oglądany razy: 1 119