RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu w dniu 30 września 2011r.

                                                                                                                             Kraków, 2011-09-26

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 30 września 2011 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.


P o r z ą d e k  o b r a d:

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Waldemara Gila na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Użytkowania Lasu i Drewna.

4. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Mariana Kuleja na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego.

5. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. Eugeniusza Wojciechowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego, Ekologii Zwierząt
i Łowiectwa.

6. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Alicji Michalik na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki.

7. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Wiesława Koska na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geodezji.

8. Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr hab. Karola Nogi na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii.

9. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr hab. inż. Małgorzaty Trojanowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych.

10. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. Tadeusza Wijaszki na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

11. Zgłoszenie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

12. Zmiana warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2012/2013 w Studium Doktoranckim Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.

13. Opinia w sprawie przekształcenia Katedry Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody oraz Katedry Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa w Instytut Bioróżnorodności Leśnej z trzema zakładami: Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Zakład Zoologii i Łowiectwa oraz Zakład Filozofii Przyrody.

14. Opinia w sprawie przekształcenia Katedry Planowania, Organizacji Terenów Rolniczych
w Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

15. Opinia w sprawie utworzenia na Wydziale Ogrodniczym Katedry Dendrologii
i Architektury Krajobrazu.

16. Opinia w sprawie utworzenia w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki: Zakładu Infrastruktury Technicznej i Ekoenergetyki oraz Zakładu Organizacji Produkcji
i Informatyki Stosowanej.

17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie za 2010 r.

18. Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia Senatu w dniu 15 czerwca 2011 r. oraz 7 lipca 2011 r.

19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                                               Przewodniczący Senatu


                                                                                               Prof. dr hab. Janusz ŻmijaOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.10.2011
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 11.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 296