RSS
A A A
SmodBIP

INFORMACJE o WYDARZENIACH w UNIWERSYTECIE ROLNICZYM w KRAKOWIE w okresie od 27 maja 2011 r

 

UROCZYSTOŚCI

30 VI 2011 Prodziekan WIŚiG prof. K. Ostrowski uczestniczył w uroczystościach z okazji 100- lecia urodzin prof. dr Józefa Prończuka.

1 VII 2011 JM Rektor oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. K. Koziec uczestniczyli w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Januszowi Lipeckiemu profesorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

KONFERENCJE

31 V 2011 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Z. Pijanowski uczestniczył w konferencji „Problemy gospodarki ziemią rolniczą ze szczególnym uwzględnieniem regionów rozdrobnionych agrarnie”.

9-10 VI 2011 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. K. Koziec wzięła udział w konferencji The XX International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology.

13 VI 2011 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Z. Pijanowski, Dziekan WR-E prof. T. Łabza oraz Dziekan WHiBZ prof. J. Niedziółka uczestniczyli w Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacyjność w produkcji zwierzęcej - oczekiwanie czy konieczność”, zorganizowanej przez Instytut Zootechniki PIB w Balicach.


17 VI 2011 JM Rektor, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. K. Koziec oraz Dziekan WIŚiG prof. J. Pawełek uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej WHiBZ pt. „Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt” połączonej z Sesją poświęconą Prof. Marianowi Tischnerowi z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej.

20-22 VI 2011 Dziekan WIPiE prof. T. Juliszewski, Prodziekani i pracownicy WIPIE uczestniczyli w Konferencji pt. „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”.

21-22 VI 2011 JM Rektor uczestniczył w konferencji Jubileuszowej pt. „Innowacyjność i Konkurencyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw w regionie” zorganizowanej z okazji 25-lecia Wydziału Ekonomicznego ZUT i 70-lecia profesora Antoniego Mickiewicza.

23-25 VI 2011 Prodziekan WIPiE prof. S. Kurpaska uczestniczył w Konferencji naukowej „Bioenergy and Other Renewable Energy Technologies and Systems (BRETS)” zorganizowanej w ramach 33 International Symposium of the Section IV of CIGR. Bucharest.
.
27 VI 2011 JM Rektor uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt. „Technika i ergonomia w służbie współczesnego leśnictwa”.
29 VI – 1 VII Dziekan WIPiE prof. T. Juliszewski i prof. M. Walczyk 2011 uczestniczyli w XXXIV Konferencji CIOSTA-CIGR, Wiedeń.

30 VI 2011 JM Rektor wziął udział w konferencji pt. „Kapitał ludzki i społeczny a jakość życia na obszarach wiejskich Małopolski”.

SPOTKANIA

3 VI 2011 JM Rektor, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. K. Koziec oraz Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Z. Pijanowski wzięli udział w spotkaniu podsumowującym Festiwal Nauki 2011.

9-10 VI 2011 Dziekan WHiBZ prof. J. Niedziółka wraz z Prodziekanami wzięli udział w Zjeździe Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów kształcących na kierunku Zootechnika, zorganizowanym przez UW-M w Olsztynie.

15 VI 2011 JM Rektor wziął udział w 171 posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB.


INNE

27 V 2011 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Z. Pijanowski uczestniczył w Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych.

2 VI 2011 JM Rektor wziął udział w spotkaniu z Ambasadorem Królestwa Arabii Saudyjskiej.

3 VI 2011 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. K. Koziec wzięła udział w Dniach Owada.

8 VI 2011 JM Rektor, Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Z. Pijanowski oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. K. Koziec wzięli udział w otwarciu Święta Ogrodów zorganizowanego przez Wydział Ogrodniczy UR.
11 VI 2011 Dziekan WIPiE prof. T. Juliszewski, Prodziekani i pracownicy WIPIE uczestniczyli w Jubileuszu 10-lecia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Milówce.
16 VI 2011 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. K. Koziec wzięła udział w posiedzeniu Rady Bibliotecznej UR.
27-28 VI 2011 W Budynku Jubileuszowym UR odbył się Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki Zwierząt, zorganizowany przez Katedrę Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt UR w którym wziął udział JM Rektor.
1-3 VII 2011 JM Rektor wziął udział w posiedzeniu KRASP.
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.07.2011
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 05.07.2011
Dokument oglądany razy: 1 168