RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu w dniu 25.02.2011r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie
Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
które odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.


P o r z ą d e k   o b r a d:

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie mianowania prof. dr hab. inż. Janusza Miczyńskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza.

4. Opinia w sprawie mianowania prof. dr hab. inż. Anny Bach na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Roślin Ozdobnych.

5. Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. inż. Janusza Schilbacha, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii.

6. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Jacka Domagały na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych.

7. Opinia w sprawie wniosków o przyznanie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

8. Opinia w sprawie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych.

9. Opinia w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym.

10. Zatwierdzenie prowizorium budżetowego na 2011 r.

11. Wyrażenie zgody na sprzedaż prawa własności części działki ewidencyjnej Nr 150/27 o pow. około 0,25 ha położonej w Prusach gmina Kocmyrzów - Luborzyca pod budowę drogi serwisowej.

12. Wyrażenie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 4, 6 jako odrębnych nieruchomości położonych w budynku 1 E w Prusach gm. Kocmyrzów – Luborzyca, wraz z ułamkową częścią prawa własności gruntów tj. działka Nr 150/24 o powierzchni 0,1363 ha.

13. Wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów 4/16 części w działce Nr 150/20 o pow. całkowitej 0,0604 ha stanowiącej drogę, oraz ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na działce Nr 150/27 istniejącą drogą na rzecz każdoczesnego właściciela działki Nr 150/20 i 150/24; na rzecz Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, z zastosowaniem upustu.

14. Zmiana uchwały nr 82/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie planu inwestycji i remontów na 2011 r.

15. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 17 grudnia 2010 r.

16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                          Przewodniczący Senatu


                                                                           Prof. dr hab. Janusz ŻmijaOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.02.2011
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 24.02.2011
Dokument oglądany razy: 1 285