RSS
A A A
SmodBIP

INFORMACJE o WYDARZENIACH w UNIWERSYTECIE ROLNICZYM w KRAKOWIE w okresie od 26 listopada d

 

UROCZYSTOŚCI

3 XII 2010 Władze Uczelni uczestniczyły w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Prof. dr hab. inż. DUŠANOWI HÚSCE ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, które odbyło się w CK UR.


KONFERENCJE

9 XII 2010 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką Prof. dr hab. Z. Pijanowski uczestniczył w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji zorganizowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne we współpracy z innymi agendami rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

9-10 XII 2010 JM Rektor wziął udział w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się w Politechnice Wrocławskiej.


SPOTKANIA

3 XII 2010 Dziekan WR-E prof. dr hab. T. Łabza uczestniczył w Jubileuszu 65-lecia Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

6 XII 2010 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką Prof. dr hab. Z. Pijanowski uczestniczył w spotkaniu podsumowującym V edycję Dni Jana Pawła II pod hasłem „ Wolność ”, które odbyło się w AGH.

9 XII 2010 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Prof. dr hab. W. Sady wziął udział w spotkaniu przedświątecznym Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

9 XII 2010 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Prof. dr hab. W. Sady wziął udział w spotkaniu opłatkowym URSS.

15 XII 2010 JM Rektor wziął udział w spotkaniu opłatkowym Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni Krakowa, które odbyło się w „Dworku” Uniwersytetu Rolniczego.


INNE

26 XI 2010 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Prof. dr hab. W. Sady wziął udział w rozdaniu dyplomów absolwentom Wydziału Ogrodniczego.

26 XI 2010 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Prof. dr hab. W. Sady wziął udział w Balu Ogrodnika.

1 XII 2010 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Prof. dr hab. K. Koziec, wzięła udział w posiedzeniu komisji konkursowej Fundacji Sapere Auso przyznającej stypendia dla młodych naukowców.
2 XII 2010 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Prof. dr hab. W. Sady wziął udział w Balu Sportowca, który odbył się w KA Arka.

4-12 XII 2010 Prodziekan ds. kierunku Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna dr hab. K. Gawroński, prof. UR oraz dr inż. Józef Hernik wzięli udział w seminarium w Bergen w ramach projektu prowadzonego z programu Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych Cultural Landscapes of moutain and highland river valley.

5 XII 2010 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Prof. dr hab. W. Sady wziął udział w koncercie Chóru UR w kościele Św. Piotra i Pawła w Krakowie.

5 XII 2010 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Prof. dr hab. W. Sady uczestniczył w „mikołajkach” z udziałem wychowanków krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, zorganizowane przez Studenckie Koło Przyjaciół Dzieci i Stadninę Koni w Tomaszowicach;

8 XII 2010 Na Wydziale IŚiG odbyło się Seminarium, na którym Dr inż. Devendra M. Amatya, hydrolog z USDA (United States Department of Agriculture) Forest Service, wygłosił referat pt.: "ECO-HYDROLOGIC MONITORING ON TWO FORESTED ECOSYSTEMS OF THE ATLANTIC COASTAL PLAIN, U.S.A.".9 XII 2010.
13 XII 2010 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Prof. dr hab. W. Sady wziął udział w spotkaniu opłatkowym Studenckiego Zespołu Góralskiego Skalni, które odbyło się w KA Arka.
14 XII 2010 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich wręczyli indeksy doktorantom UR.

15 XII 2010 JM Rektor wziął udział w podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim.

15 XII 2010 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Prof. dr hab. W. Sady uczestniczył w podpisaniu porozumienia z VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w sprawie powołania w VIII LO klasy patronackiej o profilu biotechnologicznym.

16 XII 2010 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Prof. dr hab. W. Sady wziął udział w V Ogólnopolska Konferencja „Turystyka Wiejska i Promocja Dziedzictwa Kulturowego”, które odbyło się w UR.

16 XII 2010 Władze Uczelni, zaproszeni goście, pracownicy i studenci uczestniczyli w spotkaniu przedświątecznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 20.12.2010
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 20.12.2010
Dokument oglądany razy: 1 329