RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR w dniu 29 października 2010 r.

 


Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarli: dr hab. inż. Jerzy Sosnowski, prof. UR –pracownik Wydziału Leśnego, mgr Maria Maćkowska-Reklewska – emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, dr inż. Maciej Witrylak – emerytowany pracownik Katedry Entomologii Leśnej oraz LZD w Krynicy-Zdroju.
Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.


Senat pozytywnie zaopiniował przedłużenie zatrudnienia prof. dr hab. Jerzego Dąbkowskiego na stanowisku prof. nadzw. na umowę o pracę (1/2 etatu) w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki na okres 1 roku akademickiego.


Senat zatwierdził nowelizację Statutu


Senat zatwierdził sprawozdanie z planu rzeczowo – finansowego za okres 9 miesięcy 2010 r


Senat zatwierdził Regulamin Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


Senat wyraził zgodę na:
• ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Nr 2043/91 i 2043/95 położone w Brzesku objęte księgą Nr TR1B / 00050408 / 4 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki Nr 2043/15.

• sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych Nr 3 i 5 jako odrębnych nieruchomości wraz z ułamkową częścią prawa własności gruntów tj. działki ewidencyjnej Nr 159/3 o pow. 0,1356 ha obr 51 Krowodrza położonej w Krakowie przy ul. Korzeniaka 61, oraz sprzedaż udziałów 2/10 części w działce Nr 159/2 o pow. całkowitej 0,0329 ha obr 51 Krowodrza.


Senat poparł wniosek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wraz z jego uzasadnieniem dla Sejmowej Komisji Finansów Publicznych o zwiększenie o 500 mln złotych wydatków w budżecie Państwa na rok 2011 na publiczne szkolnictwo wyższe.

                                                            Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
                                                            w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 15.11.2010
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 15.11.2010
Dokument oglądany razy: 1 374