RSS
A A A
SmodBIP

Przebieg obrad Senatu w dniu 23.04.2010r.

Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarła: prof. dr hab. Ewa Góra-Drożdż – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Dodał, że w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem zginęło wiele wspaniałych osób m.in. Prezydent RP oraz absolwent WSR – Poseł na Sejm Wiesław Woda i gen. Bronisław Kwiatkowski zaprzyjaźniony z nasza Uczelnią. Senat uczcił chwilą ciszy pamięć Pani Profesor i wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Rektor poinformował, że od 1 kwietnia br. dyrektorem Biblioteki Głównej UR została dr Bożena Pietrzyk, która wygrała konkurs na to stanowisko.

Rektor wręczył list gratulacyjny i podziękował mgr Elżbiecie Chajdaś, która dotychczas wzorowo pełniła obowiązki dyrektora Biblioteki Głównej.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• zatrudnienie doc. dr hab. inż. Wiesława Koska na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geodezji.

Senat wyraził zgodę na:
• zawarcie porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim w sprawie utworzenia jednostki międzyuczelnianej „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej”, dla wykonywania wspólnych zadań naukowo-dydaktycznych oraz prac studialnych, usługowych i szkoleniowych,
• przystąpienie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do Fundacji „Panteon Narodowy”.

Senat zatwierdził:
• limity przyjęć na kierunki studiów prowadzonych w systemie stacjonarnym
i niestacjonarnym pierwszego i drugiego stopnia oraz na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2010/2011,
• sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2009 rok w formie sprawozdania finansowego (bilansu),
• zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na 2010 r.


                                                      Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
                                                      w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 26.04.2010
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 26.04.2010
Dokument oglądany razy: 1 411