RSS
A A A
SmodBIP

Biuro Programów Europejskich

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE PROGRAMÓW EUROPEJSKICH


Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30.04.2010r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 07.05.2010r.
Organizator: Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wymagania kwalifikacyjne:

1. ukończone studia wyższe preferowane wykształcenie ekonomiczne;
2. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
3. doświadczenie w organizacji, prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy europejskich;
4. znajomość prawa dotyczącego finansów publicznych, zamówień publicznych oraz znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie szkół wyższych.


Inne wymagania:

1. Komunikatywność,
2. Dyspozycyjność,
3. Samodzielność, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualna fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 z póź. zm.)
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków ul. Czysta 21, pok. 110
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 19.04.2010
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 19.04.2010
Dokument oglądany razy: 1 860