RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.03.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Wydziały i jednostki międzywydziałowe

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY

Dziekan Wydzialu Rolniczo-Ekonomicznego
prof. dr hab. Teofil Łabza

Prodziekani
dr hab.inż. Michał Kopeć prof.UR – prodziekan ds. Kierunków Rolnictwo i Ochrona Środowiska
dr hab.inż Józef Kania prof. UR – prodziekan ds.  Kierunków Zarzadzanie i Ekonomia
prof. dr hab.inż. Florian Gambuś– prodziekan ds Nauki

Dziekanat
Garus Malgorzata - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-44-24, +48 /12/ 633-43-32
e-mail: wrol@ur.krakow.pl

Samodzielny referent ds. finansowo-administracyjnych WR-E
mgr inż. Alina Wolak-Moździoch

Instytut Ekonomiczno-Społeczny  

 al. Mickiewicza 21  31-120 Kraków                                                                                                           tel: 12-662-43-54  fax:12-662-44-31                                                                                                       e-mail: ies@ur.krakow.pl

Dyrektor   dr hab. inż. Wiesław Musiał prof. UR

Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej                                                                                           dr hab. Adrzej Radwan prof.UR - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel./ fax: +48 /12/ 662-43-52
e-mail: zeipg@ur.krakow.pl

Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
dr hab. Wiesław Musiał prof. UR - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-54
fax: +48 /12/ 662-44-31
e-mail: zeior@ar.krakow.pl

Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa                                                                                          dr hab. Józef Kania prof.UR – kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-28 (31)
fax: +48 /12/ 633-15-61
e-mail: zdr@ur.krakow.pl

Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi
dr hab. Andrzej Kotala, prof. UR – kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-74 (75)
e-mail: zsirw@ur.krakow.pl

Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
dr hab.inż. Andrzej Lepiarczyk – kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-68
fax: +48 /12/ 662-43-66
e-mail: kaier@ur.krakow.pl

Katedra Chemii i Fizyki
dr hab. Fiedorowicz Maciej, prof. UR - kierownik
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
chemia tel.  12-662-43-89  kchf@ur.krakow.pl
fizyka     tel.  12-662-43-36  skchf@ur.krakow.pl


 Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś– kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel./ fax: +48 /12/ 662-43-41
e-mail: kchris@ur.krakow.pl

 Katedra Fizjologii Roślin
prof. dr hab. Marcin Rapacz – kierownik
ul. Podłużna 3, 30-239 Kraków
tel. +48 /12/ 425-33-01
fax: +48 /12/ 425-33-20
e-mail: rrrapacz@cyf-kr.edu.pl

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
prof. dr hab. Anna Miechówka – kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-70
e-mail:kgiog@ur.krakow.pl

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
prof. dr hab. Maria Moś – kierownik
ul.Łobzowska 24, 31-140 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-70
e-mail: rkhrn@ur.krakow.pl

Katedra Łąkarstwa
prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-59
e-mail:  kl@ur.krakow.pl

Katedra Mikrobiologii
prof. dr hab. Wiesław Barabasz – kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-40-96
fax: +48 /12/ 633-13-56
e-mail: rrbaraba@cyf-kr.edu.pl

Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-44-10
fax: +48 /12/ 662-43-99
e-mail: rrboliglr@cyf-kr.edu.pl

Katedra Statystyki Matematycznej
prof. dr hab. Karol Kukuła – kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-81
e-mail: ksm@ur.krakow.pl

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
prof. dr hab. Aleksander Szmigiel – kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-82
e-mail:  kszur@ur.krakow.pl

Katedra Zarządzania  i Marketingu w Agrobiznesie
prof.dr hab. Janusz Zmija - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel./ fax: +48 /12/ 662-43-71
e-mail: kzimwa@ur.krakow.pl

WYDZIAŁ LEŚNY

Dziekan Wydziału Leśnego
prof. dr hab.inż. Stanisław Orzeł

Prodziekani
dr hab.inż Waldemar Gil – prodziekan ds. Studenckich
dr inz.inż Stanisław Małek – prodziekan ds. Ogólnych

Dziekanat
Maria Musialik- kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-50-01 (02) (05)
fax: +48 /12/ 411-97-15
e-mail: wles@ur.krakow.pl

Pełnomocnik dziekana WL ds. finansowo-administracyjnych
mgr inż. Jadwiga Kulka

Katedra Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody
prof. dr hab.inż. Jerzy Szwagrzyk – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-51-15 (22)
fax: +48 /12/ 411-97-15
e-mail: rlszwagr@cyf-kr.edu.pl

Katedra Dendrometrii
prof. dr hab.inż. Stanisław Orzeł – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-50-13
e-mail: rlorzel@cyf-kr.edu.pl

Katedra Ekologii Lasu
prof. dr hab.inż. Wojciech Krzaklewski – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-50-80 (84)
e-mail: w.krzaklewski@ur.krakow.pl

Katedra Entomologii Leśnej
prof. dr hab.inż. Jerzy Starzyk – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-51-38 (40)
e-mail: rljstarz@cyf-kr.edu.pl

Katedra Fitopatologii Leśnej
prof. dr hab.inż. Tadeusz Kowalski – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-50-38 (35)
e-mail: rltkowal@cyf-kr.edu.pl

Katedra Gleboznawstwa Leśnego
prof. dr hab.inż. Stanisław Brożek – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-50-32 (29)
e-mail: rlbrozek@cyf-kr.edu.pl

Katedra Inżynierii Leśnej
prof. dr hab.inż. Józef Sulinski – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-51-11 (12)
e-mail: kil@ar.krakow.pl

Katedra Mechanizacji Prac Leśnych
prof. dr hab.inż. Józef Walczyk – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-50-22 (27)
e-mail: rlwalczy@cyf-kr.edu.pl

Katedra Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych
prof. dr hab.inż. Janusz Sabor – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-51-28 (29)
e-mail: rlsabor@cyf-kr.edu.pl

Katedra Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej
prof. dr hab.inż. Wojciech Ząbecki – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-50-64 (63)
e-mail: kolikl@ur.krakow.pl

Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu
prof. dr hab.inż. Andrzej Jaworski – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-50-44 (50)
e-mail: ajaworski@ur.krakow.pl

Katedra Urządzania Lasu
dr hab.inż. Jan Banaś  – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-51-32 (34)
e-mail:  kul@ur.krakow.pl

Katedra Użytkowania Lasu i Drewna
prof. dr hab.inż. Janusz Sowa – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-50-96 (94)
fax: +48 /12/ 412-44-18
e-mail: kulid@ur.krakow.pl

Katedra Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
Prof. dr hab.inż. Grzegorz Jamrozy  – kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-51-56
e-mail: rljamroz@cyf-kr.edu.pl

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
prof. dr hab.lek.wet. Jerzy Niedziólka

Prodziekani
dr hab.inż. Józef Bieniek prof. UR– prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
prof. dr hab.inż Czesław Klocek – prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju

Dziekanat
mgr inz Barbara Skalska- kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-40-66 (41-74)
fax: +48 /12/ 633-33-07
e-mail: whbz@ur.krakow.pl

Pełnomocnik dziekana WHiBZ ds. finansowo-administracyjnych
mgr Beata Majka

Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
prof. dr hab.inż. Krystyna Koziec – kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-41-07 (04)
fax: +48 /12/ 662-41-07
e-mail: kfiez@ur.krakow.pl

Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
dr hab.inż. Józef Bieniek prof. UR - kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-41-00 (40-56)
e-mail: rzbienie@cyf-kr.edu.pl

Katedra Hodowli Bydla
prof. dr hab.inż. Zygmunt Gil- kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-40-90 (41-62)
e-mail: khb@ur.krakow.pl

Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny
prof. dr hab.lek.wet. Jerzy Niedziólka– kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-40-74 (41-41)
e-mail: rzniedzi@cyf-kr.edu.pl

Katedra Hodowli Koni
prof. dr hab.lek. wet. Kazimierz Kosiniak-Kamysz– kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-40-80
e-mail: rzkosini@cyf-kr.edu.pl

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy
dr hab. Dorota Zieba prof. UR– kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków                                                                                                  ul. Rędzina 1b  30-248 Kraków                                                                                                      Sekratariat Hodowla Małych Przeżuwaczy tel. 12-429-75-47
Sekretariat HodowlaTrzody Chlewnej tel. 12-662-40-70
e-mail: rzzieba@cyf-kr.edu.pl

Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek– kierownik
ul. Spiczakowa 6, 30-198 Kraków
tel. +48 /12/ 637-51-76
fax: +48 /12/ 638-59-79
e-mail: rzpopek@cyf-kr.edu.pl

Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt
prof. dr hab. Adam Okólski – kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-41-13
e-mail: rzokols@cyf-kr.edu.pl

Katedra Zoologii i Ekologii
prof. dr hab. Maria Rościszewska – kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-40-53 (62)
e-mail: m.rosciszewska@ur.krakow.pl

Katedra Żywienia Zwierząt
prof. dr hab.inż. Zygmunt Kowalski – kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-40-75 (84)
e-mail: rzkowals@cyf-kr.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
prof. dr hab.inż. Jan Pawelek

Prodziekani
prof. dr hab. Marek Ptak – prodziekan ds. Studentów Kierunku Inzynieria Środowiska
dr hab. inż. Krzysztof Gawronski, prof. UR – prodziekan ds. Studentów Kierunku Geodezja
i Kartografia
prof.dr hab. Krzysztof Ostrowski  – prodziekan ds. Ogólnych i Studiów Niestacjonarnych

Dziekanat
mgr inż. Krystyna Kaczmarczyk - kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-41-28 (34) (65)
fax: +48 /12/ 633-11-70
e-mail: wisig@ur.krakow.pl

Pełnomocnik dziekana WISiG ds. finansowo-administracyjnych
mgr inż. Marek Możdżeń

Katedra Budownictwa Wiejskiego
prof. dr hab. Wacław Bieda – kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-41-07 (04)
fax: +48 /12/ 662-41-07
e-mail: w.bieda@ur.krakow.pl

Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 
dr hab.inż. Urszula Litwin prof. UR – kierownik
ul. Balicka 253 a, 30-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-45-03 (32)
e-mail: kgrkif@ur.krakow.pl

Katedra Geodezji
dr inż.Klemens Godek – p.o. kierownik
ul. Balicka 253 a, 30-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-45-20 (39)                                                                                                      rmgodek@cyf-kr.edu.pl

Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
prof. dr hab.inż. Jan Pawełek – kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-41-08
e-mail: rmpawele@cyf-kr.edu.pl

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
prof. dr hab. inż. Artur Radecki -Pawlik– kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-40-23
e-mail: rmradeck@cyf-kr.edu.pl

Katedra Melioracji i Ksztaltowania Środowiska
prof. dr hab.inż. Krzysztof Ostrowski– kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-40-01
fax: +48 /12/ 633-98-05
e-mail: kmiks@ur.krakow.pl

Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
prof.dr hab.inż. Janusz Miczyński – kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-41-22
e-mail: kekop@ur.krakow.pl

Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych
dr hab. inż. Krzysztof Gawroński prof. UR – kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-40-17
fax: +48 /12/ 633-40-60
e-mail: kpoiotr@ur.krakow.pl

Katedra Rekultywacji Gleb i Ochrony Torfowisk
prof. dr hab.inż. Krzysztof Boroń – kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-40-15 (41-35)
e-mail: rmboro@cyf-kr.edu.pl

Kadedra Zastosowań Matematyki
prof. dr hab. Marek Ptak – kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-40-21
e-mail: kzm@ur.krakow.pl

WYDZIAŁ OGRODNICZY

Dziekan Wydziału Ogrodniczego
prof. dr hab.inż. Marek Grabowski

Prodziekani
dr hab.inż. Edward Kunicki prof. UR – prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych
prof. dr hab.inż. Stanislaw Mazur – prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju

Dziekanat
mgr Maria Olszewska - kierownik
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-52-69 (70) (71)
fax: +48 /12/ 662-52-66
e-mail: wogr@ur.krakow.pl

Pelnomocnik dziekana WO ds. finansowo-administracyjnych
mgr inz. Krzysztof Rożek

Katedra Biochemii                                                                                                                                                     prof. dr hab. Henryk Kołoczek - kierownik                                                                                             al.29 Listopada 54  31-425 Kraków                                                                                                       tel. 12-662-51-94                                                                                                       h.koloczek@org.ur.krakow.pl

Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
dr hab. inż. Anna Pindel prof. UR - kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków                                                                                                     tel. +48 /12/ 662-52-05 (10)
e-mail: zbotaniki@org.ur.krakow.pl

Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa
dr hab.inż. Adela Adamus, prof. UR - kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-51-87 (88)
fax: +48 /12/ 662-52-66
e-mail: kghn@org.ur.krakow.pl

Katedra Ochrony Roślin
prof. dr hab.inż. Kazimierz Wiech - kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-52-57 (64)
e-mail: kor@ogr.ur.krakow.pl

Katedra Roslin Ozdobnych
prof. dr hab.inż. Anna Bach - kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-52-45 (46)
e-mail: kro@ogr.ur.krakow.pl

Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
prof. dr hab.Marek Grabowski - kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-52-26 (27)
e-mail: sadownictwo@ogr.ur.krakow.pl

Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
prof. dr hab.inż. Włodzimierz Sady - kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-52-39 (35)
fax: +48 /12/ 662-52-39
e-mail: w.sady@ogr.ur.krakow.pl

Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa
prof. dr hab. inż. Stanisław Cebula - kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-53-03
fax: +48 /12/ 411-13-00
e-mail: kw@ogr.ur.krakow.pl

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

Dziekan Wydziału Agroinzynierii prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski

Prodziekani
dr hab. Sylwester Tabor – prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
prof. dr hab. Słlawomir Kurpaska – prodziekan ds. Organizacji i Współpracy

Dziekanat
inz. Magdalena Skręta - kierownik
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-46-10 (12)
fax: +48 /12/ 662-46-12
e-mail: wipie@ur.krakow.pl

Pelnomocnik dziekana WIPiE  ds. finansowo-administracyjnych
mgr inż. Magdalena Sass

Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesow Produkcyjnych
prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski - kierownik
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-46-31
fax: +48 /12/ 662-46-79
e-mail: tadeusz.juliszewski@ur.krakow.pl

Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
prof. dr hab. Malgorzata Trojanowska - kierownik
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-46-47
e-mail: keiapr@ur.krakow.pl

Katedra Inzynierii Mechanicznej i Agrofizyki
prof. dr hab. Jarosław Frączek- kierownik
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-46-44
e-mail: kimia@ur.krakow.pl

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
prof. dr hab. Sławomir Kurpaska - kierownik
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-46-17 (19)
e-mail: iiriik@ur.krakow.pl

 

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOSCI

Dziekan Wydzialu Technologii Żywności
prof. dr hab. Teresa Fortuna

Prodziekani
dr hab. Teresa Leszczynska – Prodziekan ds.Nauczania
prof. dr inz. Marek Sikora – prodziekan ds. Organizacji, Rozwoju i Współpracy

Dziekanat
mgr inz. Pieczjko Elżbieta - kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-47-48 (49)
fax: +48 /12/ 662-47-50
e-mail: wtzyw@ur.krakow.pl

Pelnomocnik dziekana WTZ ds. finansowo-administracyjnych
mgr inz. Maria Gałuszka

Katedra Analizy i Oceny Jakosci Żywnosci
prof. dr hab. Teresa Fortuna - kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-47-46 (79)
e-mail: rrfortun@cyf-kr.edu.pl

Katedra Biotechnologii Żywnosci
prof. dr hab. Krzysztof Żyla - kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-47-95
fax: +48 /12/ 662-47-94
e-mail: kbz@ur.krakow.pl

Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
prof. dr hab. Krzysztof Surówka - kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-47-58 (59)
e-mail:k.surowk@ur.krakow.pl

Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
prof. dr hab. Miroslaw Grzesik - kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-47-61 (68)
e-mail: rrgrzesi@cyf-kr.edu.pl

Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
prof. dr hab. Genowefa Bonczar - kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-48-09 (08)
fax: +48 /12/ 662-48-10
e-mail: kppz@ur.krakow.pl

Katedra Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
prof. dr hab.inż. Zofia Lisiewska - kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-47-57 (65)
e-mail:  kispow@ur.krakow.pl

Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
prof. dr hab. Tadeusz Tuszynski - kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-47-98 (50)
fax: +48 /12/ 662-47-98
e-mail: rrtuszyn@cyf-kr.edu.pl

Katedra Technologii Weglowodanów
prof. dr hab. Halina Gambuś - kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-47-47
e-mail: ktw@ur.krakow.pl

Katedra Żywienia Człlowieka
  dr hab.inż. Teresa Leszczyńska - kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-48-12
e-mail: t.leszczynska@ur.krakow.pl

Malopołskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywnosci
prof. dr hab. Ewa Cieślik - kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-48-25 (26)
fax: +48 /12/ 662-48-25
e-mail:  biuro.mcmiaz@ur.krakow.pl

BIOTECHNOLOGIA – STUDIA MIEDZYWYDZIAŁOWE

Kierownik Biotechnologii – Studiów Miedzywydzialowych
prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz – kierownik studiów
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-52-99
e-mail: biotechnologia@ur.krakow.plOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.03.2010
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.11.2009
Dokument oglądany razy: 3 935