RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR – epizootiologia i choroby zakaźne zwierząt

data przyjmowania zgłoszeń do: 29.05.2018, data rozstrzygnięcia: 04.06.2018 nierozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 
Wymagania kwalifikacyjne:
1. Posiadanie tytułu naukowego profesora
2. Znaczący dorobek naukowo-badawczy i publikacyjny z zakresu epizootiologii i chorób zakaźnych zwierząt
3. Doświadczenie dydaktyczne i kliniczne w zakresie epizootiologii i chorób zakaźnych zwierząt
4. Udokumentowany udział w konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu epizootiologii i chorób zakaźnych zwierząt oraz odbyte staże naukowe w renomowanych placówkach naukowych za granicą
Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (odpis dyplomu nadania tytułu profesora)
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.)
5. Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem pracy.

Oferty należy składać w Biurze UCMW UJ-UR, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Institution: Hugon Kollataj Agriculture University in Krakow; University Centre of Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agriculture University, 30-059 Krakow, Al. Mickiewicza 24/28
1. City: Krakow
2. Position: Professor at the Agriculture University in Krakow
3. Discipline: Veterinary Medicine; Epidemiology and infectious diseases
4. Posted: 11.05.2018
5. Expires: 29.05.2018
6. Key words: Veterinary Medicine; Infectious diseases
Description (field, expectations, comments)
The candidates who apply for the position should meet the following conditions:
1. PhD and DSc degree in the field of veterinary medicine
2. Clinical and practical experience in the field of epidemiology and infectious diseases
3. Experience with lectures and practice in the field of epidemiology and infectious diseases and carrying out research investigations in that scope
The application form for employment should be sent to the Director of the University Centre of Veterinary Medicine Jagiellonian University – Agriculture University with the following attachments:
1. Application for employment
2. CV with a photograph
3. Official copy of the Professor title diploma
4. List of peer-reviewed papers and information concerning attending to national and international conferences
5. Statement that, in case of successful employment, Hugon Kollataj Agriculture University will be a primary place of work
Deadline for the competition: 29.05.2018

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 10.05.2018
Dokument oglądany razy: 101