RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie finansowanym przez NCN (Opus 10)

zakończony, data rozstrzygnięcia: 23.05.2018 nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 

Nazwa jednostki: Wydział Technologii Żywności Uniwersytet Rolniczy
Nazwa stanowiska: stypendium naukowe dla młodego naukowca/doktoranta

Wymagania:
Poszukujemy zmotywowanego do pracy naukowej doktoranta/studenta, który chciałby włączyć się w badania prowadzone w ramach projektu NCN dotyczącego wpływu warunków fermentacji etanolowej na stężenie i profil związków lotnych.

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest doktorantem bądź studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.
Ponadto wymagane są:
• praktyczna umiejętność bezpiecznej pracy z mikroorganizmami, w tym zaszczepiania i prowadzenia nastawów,
• znajomość zasad dobrej praktyki laboratoryjnej,
• znajomość metod analitycznych napojów fermentowanych,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• chęć zdobywania nowych umiejętności i rozwoju naukowego,
• samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
• dodatkowym atutem będzie udział w projektach badawczych i odbycie praktyki/stażu w zakładach przemysłowych związanych z produkcją napojów alkoholowych,
• mile widziane doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych.

Opis zadań:
Stypendysta będzie wykonywał zadania w ramach projektu: „Ocena wpływu warunków fermentacji etanolowej na stężenie i profil związków lotnych” w tym:

- doświadczenia fizykochemiczne badające wpływ dodatku stymulatorów fermentacji na parametry jakościowe fermentowanych napojów jabłkowych,
- ocena zawartości ekstraktu, etanolu i kwasowości napojów metodami zgodnymi z OIV,
- udział w przygotowywaniu manuskryptów do publikacji.

Termin składania ofert: 21.05.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.05.2018 r.

Warunki zatrudnienia:
• wynagrodzenie w formie stypendium płatne w ratach po 1000 zł/miesiąc (jest to kwota brutto, która zostanie pomniejszona o należne składki ubezpieczeniowe, chyba że Beneficjent posiada inny tytuł do ubezpieczenia, uzasadniający brak konieczności uiszczenia składek ubezpieczeniowych),
• data rozpoczęcia pracy: 15 czerwca 2018,
• okres badań do realizacji w ramach stypendium: 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia proszę przesyłać do kierownika projektu - dr hab. inż. Tomasza Tarko, na adres: t.tarko@ur.krakow.pl lub dostarczyć osobiście Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122, pokój 1.5.

Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji Komisji stypendialnej, powołanej w oparciu o „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”. Lista rankingowa zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dni a 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
• CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, doniesienia konferencyjne, wyróżnienia, nagrody, itp.) i opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego (wykształcenie, prace badawcze, szkolenia, staże, itp.),
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umożliwiających ubieganie się o stypendium.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.05.2018
Dokument oglądany razy: 154