RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

zakończony, data rozstrzygnięcia: 24.04.2018 nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 
Wymagania:
1. wykształcenie wyższe,
2. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
3. bardzo dobra obsługa komputera i programów Microsoft Office,
4. wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność,
5. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
6. pozytywne nastawienie i chęć do podejmowania nowych wyzwań.
Opis stanowiska:
1. obsługa studentów i interesantów,
2. nadzór nad obiegiem dokumentów i korespondencji,
3. obsługa bieżących spraw administracyjnych w Dziekanacie,
4. obsługa systemu USOS
Dodatkowym atutem będzie:
1. znajomość systemu USOS,
2. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły wyższej.
Wymagane dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie,
2. CV z aktualna fotografią,
3. kserokopie dyplomu ukończenia studiów i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – Dziekanat WHiBZ” w Dziele Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ul. Czysta 21 pok.110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.04.2018
Dokument oglądany razy: 378