RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Leśnego

zakończony, data rozstrzygnięcia: 20.04.2018 nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 


Wymagania kwalifikacyjne:
a) wykształcenie wyższe,
b) biegła obsługa komputera (znajomość oprogramowania biurowego MS Office) oraz urządzeń biurowych,
c) znajomość języka angielskiego (komunikatywna),
d) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy związanej z obsługą studenta oraz znajomość Uczelnianych Systemów Obsługi Studentów i aplikacjami zarządzania danymi w administracji.

Wymagane cechy:
a) umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy
b) zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
c) zaangażowanie i odpowiedzialność, dokładność , systematyczność i lojalność,
d) komunikatywność, samodzielność i poczucie odpowiedzialności,

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie potwierdzające wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziekanacie W. Leśnego” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 10.04.2018
Dokument oglądany razy: 555