RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego do pracy w Laboratorium Technologii Wody i Ścieków w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Kołłątaja w Krakowie

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Ukończenie szkoły średniej o profilu chemicznym.
2. Znajomość technik analitycznych stosowanych w badaniach fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych oraz sanitarno-epidemiologicznych.
3. Dobra znajomość obsługi komputera.
4. Znajomość języka angielskiego (mile widziana).

Inne wymagania:
1. Umiejętność pracy w zespole.
2. Umiejętność pracy w laboratorium.
3. Prawo jazdy kat. B (mile widziane)

Wymagane dokumenty:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, oraz ewentualnie staż pracy, odbyte kursy i szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”


Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs na stanowisko pracownika technicznego do pracy w Laboratorium Technologii Wody i Ścieków - WIŚiG proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych UR w Krakowie ul. Czysta 21 pokój 110 do dnia 15.02.2018 r., do godz. 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.02.2018 r.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 02.02.2018
Dokument oglądany razy: 554