RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Sekcji Planowania Strategicznego i Rozliczeń Inwestycji

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego

 


Wymagania kwalifikacyjne:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, matematyka),
2. praktyczna znajomość zagadnień finansowych, w tym wiedza z obszaru kontroli kosztów/przychodów organizacji,
3. znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości oraz prawa zamówień publicznych,
4. minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
5. doświadczenie w obsłudze realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej,
6. zaawansowane posługiwanie się środowiskiem MS Office (Excel),
7. odpowiedzialność, samodzielność i konsekwencja w działaniu,
8. bardzo dobra organizacja czasu pracy, szybka adaptacja do zmian,
9. umiejętności analityczne, inicjatywa, samodzielność.

Zakres obowiązków na stanowisku będzie obejmował:
1. analizę i ocenę zadań inwestycyjnych pod kątem możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (m. in.: UE, MNiSW, SKOZK, WFOŚiGW, PFRON),
2. opracowywanie wniosków o dofinasowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z wytycznymi,
3. monitorowanie wydatków ponoszonych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych,
4. rozliczanie zadań inwestycyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych we współpracy z innymi jednostkami Uczelni,
5. przygotowywanie analiz/raportów z obszaru wydatków inwestycyjnych,
6. uczestnictwo w przygotowywaniu planów finansowych związanych z inwestycjami,
7. sporządzanie analiz kontrolingowych, raportów i analiz w zakresie działalności całej Uczelni,
8. tworzenie prognoz oraz udział w procesie budżetowania,
9. prowadzenie dokumentacji związanej ze stroną finansową zadań inwestycyjnych.

Oferty powinny zawierać:
1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
2. CV z aktualną fotografią;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy;
4. oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
5. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Sekcji Planowania Strategicznego i Rozliczeń Inwestycji” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.01.2018
Dokument oglądany razy: 451