RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO DO OBSŁUGI SEKRETARIATU W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

 
Wymagane kwalifikacje:
 wykształcenie wyższe,
 umiejętność biegłej obsługi komputera i programów Microsoft Office;
 mile widziana znajomość prawnych i organizacyjnych zasad funkcjonowania szkoły wyższej oraz Biblioteki uniwersyteckiej.

Wymagane cechy:
 odpowiedzialność, dokładność, systematyczność,
 umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów jak i pracy w zespole,
 zdolność analitycznego myślenia,
 sumienność, obowiązkowość, rzetelność oraz wysoki poziom kultury osobistej,
 umiejętność pracy pod presją czasu,
 komunikatywność,
 gotowość do samodzielnego dokształcania się.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy i szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz.922).

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 04.01.2018
Dokument oglądany razy: 1961