RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego odpowiedzialnego za produkcję rolniczą w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Prusy

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

 
Wymagania kwalifikacyjne:
1.Wykształcenie wyższe rolnicze
2.Znajomość organizacji i technologii i zamówień publicznych w państwowej jednostce produkcyjnej.
3.Znajomość zgodnych z dyrektywami UE i prawa krajowego zasad nawożenia i stosowania środków chemicznej ochrony roślin-potwierdzona zaświadczeniem.
4.Znajomość obsługi komputera i pakietu Office ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel.
5.Znajomość zasad rolnictwa precyzyjnego i oprogramowania Farm Works i GPS Trimble.
6.Znajomością budowy i eksploatacji nowoczesnych maszyn rolniczych ich napraw i serwisowania.
7.Posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami rolniczymi kat. B+E lub T oraz umiejętnościami agregowania i pracy nowoczesnymi maszynami rolniczymi.
8.Dobrą znajomością języka angielskiego.
9.Staż pracy w rolnictwie minimum 1 rok udokumentowane umową o pracę lub umowę –zleceniem.
Wymagane cechy:
1.Samodzielność i odpowiedzialność za zadania i powierzony majątek
2.Dokładność ,terminowość i rzetelność
3.Umiejętność pracy w zespole.
4.Otwartość na innowacje i zastosowanie technik zarządzania.
Oferty powinny zawierać:
1.Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2.CV z aktualną fotografią
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia ,staż pracy, kursy i szkolenia.
4.Oświadczenie że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5.Oświadczenie”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.Nr.133,poz883 z póżn.zm).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko pracownika Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Prusy” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok.110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.11.2017
Dokument oglądany razy: 380