RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na pracownika administracyjnego w Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

 

Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Dobra znajomość oprogramowania MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
3. Umiejętność prowadzenia dokumentacji administracyjnej.

Wymagane cechy:
1. Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy.
2. Umiejętność pracy pod presją czasu.
3. Zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.
4. Wysoka kultura osobista, w tym komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi.

Dodatkowym atutem będzie:
1. Znajomość specyfiki pracy w szkolnictwie wyższym.
2. Gotowość do podjęcia szkoleń związanych z wykonywaną pracą.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie potwierdzające wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – CKiKU pracownik administracyjny" należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.11.2017
Dokument oglądany razy: 1052