RSS
A A A
SmodBIP

Doktorant- stypendysta

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą


 
1. Nazwa Jednostki: Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2. Nazwa stanowiska: Doktorant – stypendysta
3. Wymagania:
• ukończone studia magisterskie na kierunku Rolnictwo, Biologia lub Biotechnologia;
• umiejętności praktyczne i doświadczenie z zakresu poboru próbek roślinnych do analiz biochemicznych, embriologicznych i chromatograficznych, prowadzenia kultur in vitro, uprawy roślin w warunkach polowych i laboratoryjnych
• znajomość procesów embriologicznych, fizjologicznych i biochemicznych w roślinach;
• doświadczenie w pracach laboratoryjnych;
• znajomość obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca opracowanie danych i graficzne przedstawienie wyników: pakiet MS Office i Statistica;
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się literaturą naukową, prezentacji wyników;
• pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy w zespole;
4. Opis zadań
Zadania do wykonania obejmują prowadzenie badań embriologicznych, proteomicznych, wpływu stresu termicznego i troficznego w warunkach in vitro i in vivo na przebieg embriogenezy i plonowania gryki zwyczajnej, analizę i interpretację wyników.
5. Typ konkursu NCN: OPUS 13 – NZ9
6. Termin składania ofert: 15 grudnia 2017, termin rozstrzygnięcia konkursu 20. 12. 2017
7. Forma składania ofert: dowolnie
8. Warunki zatrudnienia: Czas realizacji stypendium to 36 miesięcy. Wysokość stypendium to 3761 zł (brutto) miesięcznie.
9. Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty:
• CV uwzględniające: dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe: publikacje w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, nagrody, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych i konferencjach, hobby, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji; zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133. Poz. 883),
• kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
• kopia prac naukowych – z zakresu analiz biochemicznych, plonowania roślin, embriologii, kultur in vitro,
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie powyższych dokumentów na adres email: rrplazek@cyf-kr.edu.pl lub pocztowy: Agnieszka Płażek, Katedra Fizjologii Roślin Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ul. Podłużna 3, 30-239 Kraków.
Data dodania ogłoszenia: 2017-11-30

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 29.11.2017
Dokument oglądany razy: 614