RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE W KATEDRZE PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności
Wymagania kwalifikacyjne:
1. Ukończone studia wyższe w zakresie chemii, analityki chemicznej, technologii żywności lub biotechnologii.
2. Umiejętność pracy w laboratorium.
3. Znajomość technik i urządzeń analitycznych wykorzystywanych w badaniach produktów spożywczych.
4. Znajomość języka angielskiego.
5. Predyspozycje do pracy administracyjnej
6. Znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office)
7. Umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
3. CV z aktualną fotografią
4. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 z późn. zm.).
Oferty z dopiskiem – pracownik inżynieryjno-techniczny w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 16.11.2017
Dokument oglądany razy: 715