RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII w Zespole Projektów Dydaktyczno-Szkoleniowych

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

1. Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w obsłudze realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej,
• dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel),
• nastawienie na osiąganie założonych celów,
• umiejętność budowania, poszerzania i utrzymywania relacji z klientami (naukowcami i przedsiębiorcami),
• zdolność i chęć szybkiego uczenia się,
• wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność współpracy,
• odpowiedzialność, samodzielność i konsekwencja w działaniu,
• bardzo dobra organizacja czasu pracy,
• szybka adaptacja do zmian,
• inicjatywa, entuzjazm i zaangażowanie.

2. Zakres obowiązków na stanowisku będzie obejmował:
• zarządzanie dokumentacją projektową zgodnie z zatwierdzonymi procedurami administracyjnymi, monitorowanie terminowej realizacji zadań w Projektach, monitoring realizacji budżetu projektów,
• współpraca z administracją Uniwersytetu Rolniczego, z Kierownikiem Projektów, Koordynatorami Wydziałowymi oraz specjalistą ds. finansowych,
• kontrola terminowości zadań, monitoring rezultatów i wskaźników,
• nadzór nad archiwizacją dokumentów gromadzonych w prowadzonych Projektach,
• przygotowanie planu zamówień publicznych oraz realizacji zamówień przy współpracy z pozostałymi,
• wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi administracyjno - biurowej Projektu zleconych przez Kierownika Projektu,


3. Oferty powinny zawierać:

a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzające pożądane doświadczenie w pracy, staż pracy;
d) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
e) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.)
Oferty z dopiskiem – "Obsługa finansowo -administracyjna projektów" proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110 .
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.11.2017
Dokument oglądany razy: 435