RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Instytucie Gleboznawstwa i Agrofizyki, Zakładzie Gleboznawstwa i Ochrony Gleb.

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

  

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

Wymagania kwalifikacyjne:
• wykształcenie wyższe w zakresie nauk rolniczych, nauk o Ziemi lub nauk chemicznych
• umiejętności umożliwiające czynne uczestnictwo w pracach badawczych, doświadczalnych
i analitycznych oraz pomoc w realizacji dydaktyki z zakresu gleboznawstwa
• umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego, aparatów i urządzeń wykorzystywanych w badaniach właściwości chemicznych i fizycznych gleby - należy podać jakie
• dobra znajomość zasad pracy w laboratorium
• umiejętność planowania i organizacji prac laboratoryjnych
• praktyczna znajomość technik analitycznych wykorzystywanych w gleboznawstwie
• wiedza i praktyczna znajomość analityki laboratoryjnej i obsługi aparatury laboratoryjnej
• doświadczenie zawodowe w pracy laboratoryjnej, badawczej lub referencje do takiej pracy,
• umiejętność obsługi komputera (system operacyjny Windows; pakiet MS Office, programy graficzne)
• znajomość języka angielskiego (komunikatywnie w mowie i piśmie)
• znajomość zasad funkcjonowania szkoły wyższej

Inne wymagania:
• samodzielność oraz umiejętność samoorganizacji czasu pracy
• umiejętności organizacyjne w zakresie działalności jednostki naukowo-badawczej,
tworzenia dokumentacji organizacyjno-badawczej, dokumentacji dydaktycznej,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność współpracy ze studentami,
• umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, systematyczność, dokładność
• odpowiedzialność, sumienność, solidność, terminowość, zaangażowanie, dyspozycyjność
• kreatywność, zdolność szybkiego uczenia się, chęć podnoszenia kwalifikacji, skuteczność
• dyspozycyjność do kilkudniowych wyjazdów delegacyjnych,

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
uprawnienia oraz ukończone kursy, szkolenia,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs – IGiA ZGiOG” w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.10.2017
Dokument oglądany razy: 829