RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na pracownika technicznego w Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

 

Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie wyższe,
2. Znajomość obsługi i instalacji sprzętu nagłośnieniowego estradowego: pasywnego, aktywnego i liniowego,
3. Znajomość obsługi: konsolet mikserów analogowych, cyfrowych i power miksery, mikrofonów, efekty equalizery i procesory dźwięku,
4. Znajomość obsługi konsolet oświetleniowych DMX, analogowych i cyfrowych
w szerokim zakresie,
5. Obsługa sieci komputerowych (konfiguracja serwerów, obsługa sieci LAN i WLAN),
6. Biegła znajomość obsługi komputerów (Pakiet MS Office) oraz sieciowych urządzeń drukujących.

Wymagane cechy:
1. Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy;
2. Umiejętność pracy pod presją czasu;
3. Zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów;
4. Wysoka kultura osobista, w tym komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi.

Dodatkowym atutem będzie:
1. Znajomość specyfiki pracy w szkolnictwie wyższym.
2. Gotowość do podjęcia szkoleń związanych z wykonywaną pracą.

Zadania do wykonania na stanowisku:
1. Obsługa urządzeń akustycznych i wizualnych podczas realizacji imprez kulturowych
i konferencji.
2. Wykonywanie prac niezbędnych przy realizacji imprez w Centrum.
3. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie sieci komputerowych (konfiguracja serwerów, obsługa sieci LAN i WLAN) w Centrum.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie potwierdzające wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – CKiKU pracownik techniczny" należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21,
pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.09.2017
Dokument oglądany razy: 343