RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIALE APARATURY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1) Wykształcenie wyższe techniczne.
2) Podstawowa znajomość aparatury naukowej (nazewnictwo, parametry techniczne).
3) Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.
4) Podstawowa znajomość procedur udzielania zamówień publicznych.
5) Znajomość obsługi komputera: obsługa pakietu Office, umiejętność wykorzystania przeglądarek internetowych.
6) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
7) Znajomość funkcjonowania szkoły wyższej.
8) Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


Dodatkowe wymagania:
1) Umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy.
2) Odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność.
3) Komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
4) Minimum 2 lata doświadczenia w przygotowaniu materiałów do przeprowadzenia procedur zamówień publicznych (określenie parametrów technicznych i wymagań do zapisów SIWZ ).

Zadania do wykonania na stanowisku:
Prowadzenie spraw związanych z zakupem i serwisowaniem aparatury naukowej (m.in. opracowanie materiałów do przeprowadzenia procedur przetargowych, udzielanie zamówień z dziedziny nauki, merytoryczna ocena złożonych ofert, obsługa dostaw krajowych).

Oferty powinny zawierać:
1) Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2) CV z aktualna fotografią.
3) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy i szkolenia.
4) Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

Oferty z dopiskiem na kopercie „ Konkurs na stanowisko pracownika w DAN-D” proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
ul. Czysta 21, pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.08.2017
Dokument oglądany razy: 1011