RSS
A A A
SmodBIP

Związek Uczelni „InnoTechKrak” AGH-PK-UR zatrudni Specjalistę ds. Bezpieczeństwa Informacji

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Przewodniczący Związku „InnoTechKrak”


 


Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji,
• ogólna znajomość technologii bezpieczeństwa informacji,
• udokumentowana umiejętność tworzenia dokumentacji, zarządzeń i instrukcji,
• wysokie umiejętności interpersonalne,
• umiejętność zarządzania zespołem,
• znajomość j. angielskiego.


Dodatkowymi atutami będą:
• znajomość rozwiązań stosowanych przez Uczelnie InnoTechKrak (AGH, PK, UR) na poziomie zaawansowanego administratora,
• wiedza na temat analizy powłamaniowej potwierdzona praktyczną znajomością narzędzi do przeprowadzania takiej analizy,
• posiadanie certyfikatów potwierdzających zaawansowane umiejętności administracyjne,
• posiadanie certyfikatu audytora wiodącego ISO/IEC 27001, CISSP, CISA, CISM, CEH.


Opis zadań:
• pełnienie roli administratora bezpieczeństwa informacji na Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Rolniczym,
• identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyk w obszarze bezpieczeństwa informacji i systemów IT,
• tworzenie, nadzór nad wdrażaniem i aktualizacja procedur w zakresie bezpieczeństwa informacji,
• zapewnianie zgodności w/w procedur z obowiązującymi przepisami prawa,
• badanie zgodności stanu faktycznego przetwarzania informacji z dokumentacją,
• monitorowanie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
• zarządzanie incydentami bezpieczeństwa (rejestrowanie i analizowanie incydentów, wyciąganie wniosków i tworzenie planów naprawczych),
• doradztwo dotyczące działania i rozwoju infrastruktury informatycznej,
• współpraca z innymi instytucjami działającymi na polu bezpieczeństwa informacji (Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, ABW itd.),
• tworzenie sprawozdań dla kierownictwa Uczelni.
CV i list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy przesłać do dn. 1.08.2017 r na adres: biuro@innotechkrak.pl . Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć koncepcję funkcjonowania na stanowisku Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Informacji zawierającą opis strategii działań (max. 1 strona A4).

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.07.2017
Dokument oglądany razy: 680