RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego – Technik w Zakładzie Użytkowania Lasu i Drewna Wydziału Leśnego

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 
Wymagania kwalifikacyjne:
Wykształcenie:
­ wyższe leśne (inż. lub mgr inż. leśnictwa) umożliwiające czynne uczestnictwo w pracach badawczych Zakładu oraz pomoc w realizacji dydaktyki w zakresie kursów prowadzonych w Zakładzie;
Kwalifikacje dodatkowe:
­ posiadanie certyfikatu ukończenia podstawowego kursu rachunkowości, oraz
­ posiadanie europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych z uwagi na konieczność prowadzenia sekretariatu Zakładu oraz obsługi obiegu poczty, pism, oraz dokumentów finansowych w jednostce,
­ uprawnienia dot. znajomości sortymentacji, obrotu i składowania drewna z uwagi na prowadzenie w temacie badawczym składów drewna;
Umiejętności:
­ praca w zespole,
­ znajomość podstawowych zasad funkcjonowania Uczelni, Wydziału, Instytutu i Zakładu,
­ umiejętność współpracy ze studentami,
­ umiejętności organizacyjne wymagane do współorganizowania działalności jednostki naukowo-badawczej, tworzenia dokumentacji organizacyjno-badawczej, dokumentacji dydaktycznej,
­ podstawowa znajomość języka angielskiego oraz drugiego języka kongresowego.

Wymagane dokumenty:
1. Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie - List motywacyjny,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia,
4. Oświadczenia:
- że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
- o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych.
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika technicznego Technik w Zakładzie Użytkowania Lasu i Drewna Wydziału Leśnego” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110,
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.07.2017
Dokument oglądany razy: 656