RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII Kierownika Zespołu Projektów Dydaktyczno-Szkoleniowych

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

1. Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe,
• znajomość zasad funkcjonowania Uczelni Wyższej,
• minimum jednoroczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
• minimum jednoroczne doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej w tym finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwłaszcza konkursu POWER,
• dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel),
• nastawienie na osiąganie założonych celów,
• umiejętność budowania, poszerzania i utrzymywania relacji z klientami (naukowcami i przedsiębiorcami), zdolność i chęć szybkiego uczenia się,
• wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność współpracy,
• odpowiedzialność, samodzielność i konsekwencja w działaniu,
• bardzo dobra organizacja czasu pracy, szybka adaptacja do zmian, inicjatywa, entuzjazm i zaangażowanie.
2. Zakres obowiązków na stanowisku będzie obejmował:
• współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
• opracowanie wniosków na realizację projektów dydaktyczno-szkoleniowych ze środków zewnętrznych wraz z niezbędnymi załącznikami,
• obsługa administracyjno-finansowa oraz prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przez UR projektów dydaktyczno - szkoleniowych,
• sporządzanie sprawozdań dotyczących udziału poszczególnych jednostek Uczelni w projektach,
• współpraca z pozostałymi jednostkami CTT w zakresie jej przedmiotu działalności,
• nadzór nad realizacją wskaźników w projektach; obsługa portalu CTT w zakresie prowadzonych projektów.

3. Oferty powinny zawierać:
a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzające pożądane doświadczenie w pracy, staż pracy;
d) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
e) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.)
Oferty z dopiskiem – "Kierownik Zespołu" proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21,pok. 110 .
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.07.2017
Dokument oglądany razy: 596