RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 

Wymagania kwalifikacyjne:
 wykształcenie wyższe w zakresie nauk rolniczych lub przyrodniczych
 doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 wiedza i umiejętności w zakresie obsługi sprzętu laboratoryjnego oraz przygotowywania odczynników chemicznych
 umiejętność postępowania ze zwierzętami
 umiejętność obsługi komputera
 znajomość języka angielskiego

Wymagane cechy:
 samodzielność oraz umiejętność samoorganizacji czasu pracy
 rzetelność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole

Wykaz wymaganych dokumentów:
 pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
 CV z aktualną fotografią,
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dodatkowych dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności,
 oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
 oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 888 z późn. zm.)

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z opisem " Konkurs na stanowisko Pracownika Technicznego w Katedrze Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt" w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
Kraków, ul. Czysta 21 pok.110
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.07.2017
Dokument oglądany razy: 778