RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZYNCH

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Kanclerz

 

1. Wymagane kwalifikacje:

a) wykształcenie wyższe;
b) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych;
c) znajomość procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
d) znajomość obsługi komputera - programów pakietu Office i obsługi urządzeń biurowych.

2. Inne wymagania:
a) umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy;
b) odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność;
c) minimum 2 lata doświadczenia w przygotowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu pod względem formalno-prawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych, mile widziane doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
d) komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole

3. Oferty powinny zawierać:
a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
b) CV,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz staż pracy i ukończone kursy, szkolenia,
d) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
e) oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Oferty z dopiskiem na kopercie „ Konkurs na stanowisko pracownika w DZP” proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.07.2017
Dokument oglądany razy: 954