RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Zespole Laboratoriów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie wyższe
2. Znajomość zasad funkcjonowania szkoły wyższej,
3. Znajomość obsługi komputera (Windows, Office, Internet),
4. Znajomość obsługi urządzeń biurowych,
5. Biegła znajomość obsługi programu USOS w tym kosztorysowania usług edukacyjnych
6. Znajomość programów komputerowych wspomagających tworzenie harmonogramu zajęć kompatybilnych z systemem USOS,
7. Biegła znajomość obsługi administracji informatycznego systemu ESOS
8. Znajomość specyfiki Wydziału i procedur systemu jakości funkcjonujących na Wydziale
9. Biegła znajomość użytkowania Wydziałowej platformy e-learningowej
10. Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Wymagane cechy:
• komunikatywność i zdolność analitycznego myślenia,
• umiejętność samoorganizacji czasu pracy
• samodzielność i wysokie poczucie odpowiedzialności,
• dokładność, systematyczność, rzetelność, kreatywność, dyspozycyjność,
• umiejętność pracy w zespole, zdolność szybkiego uczenia się, chęć podnoszenia kwalifikacji
• wysoka kultura osobista,

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Zespole Laboratoriów Wydziału” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 15.05.2017
Dokument oglądany razy: 374