RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE ANALIZY I OCENY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 

Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe w zakresie chemii lub kierunków pokrewnych,
• doświadczenie w pracy w laboratorium fizykochemicznym,
• znajomość technik analitycznych wykorzystywanych w badaniach żywności oraz obsługi podstawowej aparatury laboratoryjnej,
• znajomość obsługi komputera (MS Windows, MS Office, Internet)
• znajomość języka angielskiego (komunikatywnie w mowie i piśmie),
• zdolności manualne, dokładność, solidność, systematyczność,
• znajomość zasad funkcjonowania szkoły wyższej.
Inne wymagania:
• umiejętności organizacyjne,
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
• kreatywność, odpowiedzialność,
• chęć podnoszenia kwalifikacji
Oferty powinny zawierać:
• Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
• CV z aktualną fotografią.
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
• Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
• Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.04.2017
Dokument oglądany razy: 1170