RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Nauki i Współpracy z Zagranicą – ½ etatu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe;

 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów;
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji administracyjnej i finansowej projektów;
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office;
 • potwierdzona certyfikatem znajomość dwóch języków obcych;
 • znajomość prawnych i organizacyjnych zasad funkcjonowania uczelni wyższej.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna min. za zarządzanie dokumentacją projektową zgodnie z zatwierdzonymi procedurami administracyjnymi, obsługę techniczno-organizacyjną, opracowywanie pism, procedur i wzorów dokumentów we współpracy z kierownikami projektów oraz administracją UR, monitorowanie, raportowanie, terminową realizację zadań w projektach, monitoring realizacji budżetu projektów.

2. Inne wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, samodzielność;
 • odpowiedzialność, dokładność, zaangażowanie. 

3. Oferty powinny zawierać:

 • pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
 • CV;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
 • oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.)

Oferty z dopiskiem – Pracownik administracyjny w Biurze Nauki i Współpracy
z Zagranicą proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Wojciech Dyrek
Publikacja dnia: 16.08.2016
Dokument oglądany razy: 1067