RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO OBSŁUGA FINANSOWO-ADMINISTRACYJNA PROJEKTÓW

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

 Wymagane kwalifikacje:
1. Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
  • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel).

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie dokumentacją projektową zgodnie z zatwierdzonymi procedurami administracyjnymi, obsługę techniczno- organizacyjną, opracowywanie pism, procedur i wzorów dokumentów we współpracy z kierownikami projektów oraz administracją UR, monitorowanie, raportowanie, terminowej realizacji zadań w Projektach, monitoring realizacji budżetu projektów, opracowywanie stosownych sprawozdań i raportów z realizacji projektów dla NCBIR oraz innych jednostek.

2. Inne wymagania:

  • mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi finansowej lub administracyjnej projektów badawczych,
  • mile widziana znajomość zasad udzielania pomocy publicznej oraz sprawozdawczości i rozliczania pomocy publicznej, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych,
  • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy;
  • odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność;
  • komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.


3. Oferty powinny zawierać:


a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzające pożądane doświadczenie w pracy, staż pracy;
d) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
e) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.)

Oferty z dopiskiem – Obsługa finansowo -administracyjna projektów proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21,
pok. 110 .

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Wojciech Dyrek
Publikacja dnia: 16.08.2016
Dokument oglądany razy: 985