RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO ds. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PROJEKTÓW W CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII/BIURZE PROGRAMÓW DYDAKTYCZNO-NAUKOWYCH

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni


 

1. Wymagane kwalifikacje:
a) wykształcenie wyższe;
b) praktyczna znajomość prawnych i organizacyjnych zasad funkcjonowania uczelni wyższej;
c) bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office;
d) umiejętność prowadzenia dokumentacji administracyjnej;
e) doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych;
f) udokumentowana znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.


2. Inne wymagania:
a) umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy;
b) odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność;
c) komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

3. Oferty powinny zawierać:
a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
d) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
e) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.).
Oferty z dopiskiem: Referent ds. obsługi administracyjnej w Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.07.2016
Dokument oglądany razy: 766