RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO DO PRACOWNI KOMPUTEROWEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie kierunkowe – informatyczne, lub z zakresu zarządzania i marketingu rozszerzone o kursy informatyczne.
2. Biegła znajomość obsługi komputerów, urządzeń drukujących.
3. Biegła znajomość obsługi systemów operacyjnych i oprogramowania komputerowego (znajomość oprogramowania USOS na poziomie użytkownika będzie dużym atutem).
4. Umiejętność projektowania stron internetowych, zarządzania treścią, biegła znajomość obsługi CMS.
5. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
6. Dokładność, sumienność.


Zadania do wykonania na stanowisku:
1. Przygotowywanie rozkładów zajęć w cyklu rocznym tj. na semestr zimowy i letni, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, dla kierunków studiów I i II stopnia: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Gospodarka Przestrzenna, Geodezja i Kartografia oraz innych, które wskaże Dziekan.
2. Rozliczanie pensum pracowników Wydziału oraz przygotowywanie planów pensum pracowników Wydziału.
3. Obsługa wszystkich systemów CMS udostępnianych przez Wydział pracownikom i studentom, w tym: APD Archiwum Prac Dyplomowych, USOSweb, WebCMS, OSA Antyplagiat, HCM Urlopy, ERP planowanie zakupów, Ankiety USOS i innych zleconych przez Dziekana.
4. Prowadzenie rejestracji w USOS niezbędnych do ułożenia rozkładów zajęć i prowadzenie rezerwacji sal.
5. Pomoc w obsłudze komputerów dziekanatu (utrzymanie sprzętu komputerowego w gotowości, usuwanie usterek sprzętowych i oprogramowania, likwidacja sprzętu) oraz pracowników wszystkich jednostek Wydziału,
6. Instalacja i wdrażanie nowych aplikacji wykorzystywanych w codziennej pracy dziekanatu, instalowanie aktualizacji.
7. Projektowanie, przygotowywanie oraz zlecanie wydruków materiałów informacyjnych i promocyjnych Wydziału.
8. Pomoc w obsłudze administracyjnej Wydziału – przygotowywanie infrastruktury studiów w systemie USOS według wskazań Dziekana, kompleksowe przygotowywanie cyklicznej korespondencji wychodzącej z Dziekanatu, praca organizacyjna zlecana przez Dziekana, wykonywanie raportów i sprawozdań na zlecenie Dziekana (w tym godzin zleconych i innych), drukowanie dyplomów twardych.


Inne wymagania:
Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie potwierdzające wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Proponowany termin zatrudnienia od 01.09.2016 roku.

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – WIŚiG pracownik techniczny" należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.06.2016
Dokument oglądany razy: 864