RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym konkursie została skasowana: 10.06.2016 z powodu:

decyzja Dziekan Wydziału

Konkurs na 2 stanowiska asystenta w Zakładzie Chemii i Syntezy Organicznej Instytutu Chemii

usunięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 
Warunki konkursu:
1. Wykształcenie wyższe, ukończone studia magisterskie na kierunku chemia, specjalność chemia organiczna.
2. Znajomość technik analitycznych: UV-VIS, spektrofluorymetria, IR, NMR, MS.
3. Doświadczenie naukowe (min. 3 lata) w zakresie syntezy azotowych układów heterocyklicznych m.in. pirazoli, chinolin, chinoksalin.
4. Znajomość metod laboratoryjnych w zakresie oczyszczania związków w skali mikro/półmikro za pomocą technik chromatograficznych m.in. preparatywna chromatografia TLC, CHROMATOTRON®.
5. Umiejętność wyszukiwania informacji w bazach danych m. in: Web of Science, Springer, Elsevier, SciFinder, Espacenet.
6. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność.
7. Znajomość oprogramowania: MS Office, ChemSketch, Mestrec.
8. Zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej, i popularyzacji nauki.
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów:
podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
 życiorys,
 odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
 opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
 kwestionariusz osobowy,
 wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 zaświadczenia o odbytych stażach, kursach i szkoleniach.
Termin składania podań upływa dnia 20.06.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu – lipiec 2016 r.
Zatrudnienie na ww. stanowisku nastąpi z dniem 1 października 2016 r.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 07.06.2016
Dokument oglądany razy: 349
 
Wersja do druku