RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Warunki konkursu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Wymagania kwalifikacyjne:

1. Posiadanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych
2. Udokumentowane:
Publikacje z zakresu anatomii zwierząt
3. Wymagania:
Znajomość metod i technik preparacji anatomicznej
Zamiłowanie i predyspozycje do badań anatomicznych
Znajomość języka angielskiego
Dyspozycyjność

Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk weterynaryjnych)
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).
5. Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem pracy
Oferty proszę składać do dnia 17 czerwca 2016 r. w Dziekanacie Ośrodka Studiów Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

INSTITUTION: Hugon Kollataj Agriculture University in Krakow,
University Center of Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, 30-059 Krakow, Al. Mickiewicza 24/28
CITY: Krakow
POSITION: Agricultural University research associate
DISCIPLINE: veterinary medicine
POSTED: June, 2, 2016
EXPIRES: June, 17, 2016
KEY WORDS: veterinary medicine, anatomy, topographic anatomy
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The candidate who apply for the position should meet the requirements:
- PhD degree in veterinary medicine
- be specialized in the field of animal anatomy
- should demonstrate potential for teaching

The successful candidate is expected to high predisposition to teach classes, supported by experience.
- should be prepared to: lead classes in the field of animals’ anatomy and conduct scientific research
- speak and write fluently in English
- be available for duties


Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Director of the University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, must be accompanied by:
• application for employment
• cv with a photograph
• an official transcript for the terminal degree (PhD)
• list of papers published before and after receiving the terminal degree – information concerning participation in national and international conferences
• a statement that, in case of successful employment, Hugon Kollataj Agricultural University will be a primary place of work,
• clean criminal record statement.
Deadline for the competition: June 17 , 2016

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 02.06.2016
Dokument oglądany razy: 573