RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Węglowodanów

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 
Warunki konkursu:
1) ukończone studia w zakresie nauk przyrodniczych (preferowany kierunek Biologia),
2) stopień naukowy doktora nauk rolniczych, w zakresie technologii żywności i żywienia,
3) zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
4) znajomość metod analitycznych stosowanych w badaniach żywności pochodzenia roślinnego (HPLC, teksturometr, wiskozymetry, mikroskop optyczny),
5) dorobek naukowo-badawczy z zakresu przetwórstwa zbóż,
6) dorobek dydaktyczny dotyczący surowców roślinnych,
7) ukończony kurs pedagogiczny,
8) znajomość zagadnień jakości i bezpieczeństwa żywności,
9) dobra znajomość obsługi komputera: systemu MS Office 2007, programu Statistica 10.0, programu Eurochrom,
10) bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Inne wymagania:
1) umiejętność wyszukiwania informacji w bazach danych: Springer, Ebsco, Elsevier, Web of Knowledge, Web of Science
2) kreatywność i dyspozycyjność
3) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole badawczym,
4) umiejętność dobrej organizacji pracy,
5) samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, solidność i systematyczność.
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
1) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2) CV z aktualną fotografią,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy
4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy,
5) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
6) oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
Termin składania podań upływa dnia 17.06.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu – czerwiec 2016 r.
Zatrudnienie na ww. stanowisku nastąpi z dniem 1 października 2016 r..

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.06.2016
Dokument oglądany razy: 608