RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACY DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ I MONITORINGU w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

 

1. Wymagane kwalifikacje:
a) wykształcenie wyższe;
b) minimum roczne doświadczenie w księgowości lub rozliczaniu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
c) bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office;
d) znajomość zasad finansowania projektów dla uczelni wyższych;
e) umiejętność prowadzenia dokumentacji finansowej i administracyjnej projektu finansowanego.
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za monitorowanie i prowadzenie zestawień wydatków zgodnie z budżetem projektu, monitorowanie terminowości ponoszenia kosztów zgodnie z harmonogramem projektu, przygotowanie dokumentów finansowych projektu, w tym części finansowej sprawozdań dot. jego realizacji oraz wniosków o płatność, przygotowywanie umów cywilno-prawnych.
2. Inne wymagania:
a) wiedza w zakresie zarządzania projektami lub pozyskiwanie środków z UE;
b) odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność;
c) komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
3. Oferty powinny zawierać:
a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
d) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
e) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.)
Oferty z dopiskiem – Pracownik ds. sprawozdawczości finansowej i monitoringu
POWER I” proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110.
Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na czas określony.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.05.2016
Dokument oglądany razy: 357