RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

 
1. Wymagane kwalifikacje:
a) wykształcenie wyższe;
b) doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
c) bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office;
d) znajomość zasad finansowania projektów dla uczelni wyższych;
e) umiejętność prowadzenia dokumentacji administracyjnej projektu finansowanego z EFS;
f) bardzo dobra znajomość j. angielskiego.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie dokumentacją projektową zgodnie z zatwierdzonymi procedurami administracyjnymi, współpracę z kierownikami i koordynatorami oraz administracją UR, monitorowanie, raportowanie, kontrolę terminowej realizacji zadań w Projekcie, monitoring rezultatów i wskaźników, ewaluację, obsługa projektu w systemie SL 2014.
2. Inne wymagania:
a) odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność;
b) komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
3. Oferty powinny zawierać:
a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
d) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
e) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.)

Oferty z dopiskiem – „Pracownik ds. obsługi administracyjnej POWER I” proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21 pok.110
Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na czas określony.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.05.2016
Dokument oglądany razy: 462