RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Owoców Warzyw i Grzybów

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 

Warunki konkursu:
• Stopień naukowy dr nauk chemicznych
• Zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
• Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu produkcji i przetwórstwa surowców roślinnych (warzywa, owoce)
• Dorobek naukowy z zakresu przetwórstwa warzyw lub owoców
• Doświadczenie w analityce składników żywności
• Umiejętność pracy w zespole badawczym poparta udziałem w projektach badawczych
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie nauk o żywności, a także ukończony kurs przygotowujący do pracy dydaktycznej
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów:
· podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
· życiorys,
· odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
· opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
· kwestionariusz osobowy,
· wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
· zaświadczenia o odbytych stażach, kursach i szkoleniach.

Termin składania podań upływa dnia 31.05.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu – czerwiec 2016 r.
Zatrudnienie na ww. stanowisku nastąpi z dniem 1 października 2016 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 12.05.2016
Dokument oglądany razy: 693