RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w KATEDRZE DENDROLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 
Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów:
• mają ukończone studia wyższe w dziedzinie architektury lub architektury i urbanistyki,
• posiadają stopień doktora w zakresie architektury,
• posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów dotyczących
projektowania urbanistycznego, kształtowania krajobrazu, obiektów architektonicznych i terenów zieleni,
• posiadają doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych z zakresu architektury krajobrazu,
• mają doświadczenie we współpracy z samorządami w zakresie kształtowania krajobrazu oraz firmami projektowymi i wykonawczymi w zakresie budownictwa i architektury,
• posiadają dobrą znajomość programów AutoCAD, ArchiCAD, CorelDRAW, Photoshop,
• posiadają zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
• posiadają biegłą znajomość języka obcego,
• potraktują Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
Oferty (w dwóch egzemplarzach) powinny zawierać:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
• kwestionariusz osobowy,
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa przy al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel. 48 (12) 662-52-69 do 24.05.2016.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.06.2016 roku.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 10.05.2016
Dokument oglądany razy: 468