RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Wymagania kwalifikacyjne:
• wykształcenie wyższe w zakresie nauk rolniczych
• dobra znajomość zasad agrotechniki i środków produkcji rolnej (maszyny, nawozy, środki ochrony roślin)
• umiejętność organizowania i wykonywania prac polowych
• umiejętność planowania i optymalizacji zabiegów agrotechnicznych i nawożenia
• umiejętność obsługi maszyn rolniczych
• prawo jazdy kat. B
• umiejętność obsługi komputera (system operacyjny Windows; pakiet MS Office)
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Inne wymagania:
• doświadczenie w pracy w rolnictwie
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy w badaniach terenowych i w laboratorium
• umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, systematyczność,
• odpowiedzialność, sumienność wykonywania pracy, dyspozycyjność

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs – KAiER” w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 10.05.2016
Dokument oglądany razy: 645