RSS
A A A
SmodBIP

Warunki konkursu na funkcję dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Rektor Uniwersytetu Rolniczego

 
Wymagania kwalifikacyjne:

1. minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu procesem dydaktycznym w uczelni lub w firmach szkoleniowych.
2. liczne staże odbyte w zagranicznych ośrodkach klinicznych.
3. doświadczenie w pracy naukowej za granicą.
4. doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi.
5. doświadczenie w organizowaniu kontaktów z podmiotami zewnętrznymi.
6. wysoka aktywność naukową potwierdzoną publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
7. płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
8. posiadanie co najmniej stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych


Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub inne nauk weterynaryjnych)
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).
5. Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem pracy
Oferty proszę składać do dnia 20 maja 2016 r. w Dziekanacie Ośrodka Studiów Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

INSTITUTION: Hugon Kollataj Agriculture University in Krakow,
University Center of Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, 30-059 Krakow, Al. Mickiewicza 24/28
CITY: Krakow
POSITION: Manager (Director) of University Center of Veterinary Medicine JU- AU (Jagiellonian University and Agricultural University)
DISCIPLINE: veterinary medicine
POSTED: April, 28, 2016
EXPIRES: May 20, 2016
KEY WORDS: manager, veterinary medicine, university, scientific work, teaching
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The candidate who apply for the position should meet the requirements:
- at least one-year experience in teaching process and organizing teaching process
- training in scientific foreign institutions
- be experienced in team work, and management of team
- be organizing in contact with externals partners
- should demonstrate outstanding potential for scientific work. The successful candidate is expected to high predisposition to do provide scientific research supported by experience
- associate professor or higher degree in veterinary medicine
- fluency in English

Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Director of the University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, must be accompanied by:
• application for employment
• cv with a photograph
• an official transcript of associate degree in veterinary sciences
• list of peer-reviewed papers and information concerning participation in national and international conferences
• a statement that, in case of successful employment, Hugon Kollataj Agricultural University will be a primary place of work,
• clean criminal record statement.
Deadline for the competition: May 20, 2016


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.04.2016
Dokument oglądany razy: 687