RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności


Warunki konkursu:
• ukończone studia w zakresie technologii żywności (preferowana specjalizacja Przetwórstwo mleka);
• stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia,
• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• znajomość metod analitycznych stosowanych w badaniach żywności pochodzenia zwierzęcego,
• dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny z zakresu przetwórstwa mleka,
· umiejętność współpracy w zespole badawczym,
· dobry stan zdrowia i dyspozycyjność,
· bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
· mile widziane: staże (przemysłowy, naukowy, krajowy, zagraniczny), kurs pedagogiczny, znajomość zagadnień jakości i bezpieczeństwa żywności.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów:
· podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
· życiorys,
· odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
· opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
· kwestionariusz osobowy,
· wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
· zaświadczenia o odbytych stażach, kursach i szkoleniach.
Termin składania podań upływa dnia 16.05.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu – maj 2016 r.
Zatrudnienie na ww. stanowisku nastąpi z dniem 1 lipca 2016 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.04.2016
Dokument oglądany razy: 616