RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw w Instytucie Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać stopień doktora nauk rolniczych.
2. Legitymować się stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego oraz wykazywać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z ekonomiki gałęzi produkcji rolniczej, zarządzania i marketingu w produkcji zwierzęcej.
3. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu i promotorstwie prac magisterskich.
4. Legitymować się odpowiednim dorobkiem naukowym potwierdzonym publikacjami, w tym min. 2 publikacje z IF.
5. Wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego.
6. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ekonomiki i zarządzania w gospodarce żywnościowej.
7. Uczestniczyć w Międzynarodowych Konferencjach Naukowych.
8. Posiadać umiejętność obsługi programów komputerowych (Pakiet Office, Statistica).

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31 - 120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (012) 662 – 44 - 24, następujących dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych,
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora lub potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego.
5. Wykaz publikacji oraz inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię promotora pracy doktorskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora, tel. (012) 662 - 43 - 71, e-mail: kzimwa@ur.krakow.pl

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:

• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

18.04.2016r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 25.04.2016
Dokument oglądany razy: 561